Jaarlijkse premie van december

22/11/2022

Een jaarlijkse premie van 148,74 EUR zal bruto worden betaald aan de bedienden in de maand december.

Deze premie wordt pro rata temporis berekend ten belope van een twaalfde per volledig gepresteerde of daarmee in de sociale zekerheid gelijkgestelde maand (zoals in de wetgeving op de jaarlijkse vakantie). Voor het deeltijds personeel zal hij in verhouding tot de voltijdse prestaties berekend worden. De naamgeving en de betalingsmodaliteiten zullen op het niveau van elke onderneming bepaald worden.

Niet geldig voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PSC 202.01)!

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 0602 van de sectorale documentatie.