0602 Jaarlijkse premie december 148,74 EUR

Paritair (sub-)Comité nr.:
202.00.00-00.00

Bijwerking: 11/08/2020
Geldig vanaf: 01/01/2002

Bedrag: 148,74 EUR bruto.

Betalingsdatum: in de maand december.

Mogelijkheid tot omzetting: neen.

Uitsluitingen: de ondernemingen erkend als onderneming in moeilijkheden of als onderneming in buitengewoon ongunstige economische omstandigheden in de zin van de wet.

In het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren werd op 5 november 2002 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten tot toekenning van een jaarlijkse premie (nr. 64905/CO/202).

1. Toepassingsgebied

PSC 202.01 uitgesloten.

2. Principe

Sinds het jaar 2002 krijgen de bedienden jaarlijks een premie.

3. Bedrag

3.1. Voltijds

Een jaarlijkse premie van 148,74 EUR zal bruto worden betaald aan de bedienden.

3.2. Deeltijds

Voor het deeltijds personeel zal hij in verhouding tot de voltijdse prestaties berekend worden.

3.3. Berekeningswijze

Deze premie wordt pro rata temporis berekend ten belope van 1/12de per volledig gepresteerde of daarmee in de sociale zekerheid gelijkgestelde maand (zoals in de wetgeving op de jaarlijkse vakantie).

4. Betalingsdatum en -modaliteiten

De premie zal in de maand december betaald worden.

De naamgeving en de betalingsmodaliteiten zullen op het niveau van elke onderneming bepaald worden.

5. Uitsluitingen

Deze premie is niet verschuldigd in de ondernemingen erkend als onderneming in moeilijkheden of als onderneming in buitengewoon ongunstige economische omstandigheden in de zin van de wet.

6. Praktische schikkingen

Om te weten welke codes er moeten gebruikt worden op de prestatieopgaven of in de verloningssoftware worden de aangeslotenen van GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw verzocht hun dossierbeheerder te contacteren.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
05/11/2002
Registratienr
64905
Geldig van
-
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
20/11/2002
Registratiedatum
03/01/2003
Onderwerp
toekenning van een jaarlijkse premie
BS Bericht van neerlegging
16/01/2003
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
23/06/2003
Gepubliceerd in het B.St. van
25/08/2003
Keywords
LONEN, EINDEJAARSPREMIE

Historiek
01/01/2002 31/12/2999 0602 Jaarlijkse premie december 148,74 EUR
01/04/1993 31/12/2001 0602 0502 Jaarlijkse premie