Sectorakkoord 2021-2022

13/12/2021

In het paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel werd op 9 december 2021 een sectoraal akkoord voor 2021-2022 gesloten (PC 201).

Opgelet ! Het gaat om een akkoord. De verschillende cao’s ter uitvoering moeten nog gesloten worden. De betrokken hoofdstukken van onze sectorale documentatie zullen ten gepaste tijden aangepast worden.

We houden eraan uw aandacht te vestigen op volgende voordelen die in het kader van dit akkoord aan de werknemers toegekend moeten worden.

1. Koopkracht

1.1. Lonen

1 januari 2022 (hoofdstukken 0402, 0403 en 0404):

 • verhoging van 8 euro bruto per maand (pro rata deeltijdse werknemers)

1.2. Eenmalige premie

December 2021:

 • eenmalige premie van 56 euro bruto;
 • voltijdse werknemers die op 30 november 2021 in dienst zijn;
 • wordt tegelijk met de eindejaarspremie uitbetaald maar wordt niet in aanmerking genomen voor de berekening van de eindejaarspremie;
 • deeltijdse werknemers: naar verhouding tot hun prestaties toegekend.

1.3. Coronapremie (consumptiecheques)

Dit voordeel moet worden toegekend volgens de voorwaarden die door de sector werden bepaald. Er is geen omzetting mogelijk.

1.3.1. Bedrag

Bedrijven die zowel in 2019 als 2020 een positieve bedrijfswinst (code 9901) hebben gekend

 • werknemers PC 202.01 en werknemers van algemene voedingswinkels en supermarkten PC 201: 300 euro;
 • werknemers van andere bedrijven/deelsectoren (zoals bakkerijen, andere food speciaalzaken en non food winkels) PC 201: 150 euro.

Bedrijven die alleen in 2020 een positieve bedrijfswinst hebben gekend

 • de bovenstaande bedragen worden gehalveerd.

Het bedrag van de coronapremie die reeds in het bedrijf werd toegekend wordt in mindering gebracht van de bovenstaande bedragen.

1.3.2. Modaliteiten

 • Werknemers in dienst op 30 november 2021 naar verhouding tot hun effectieve en gelijkgesteld prestaties (idem EJP) tussen 1 december 2020 en 30 november 2021 en in functie van hun contractuele arbeidsregime.
 • Op papier of in elektronische vorm.
 • Deze premie zal niet in aanmerking komen voor de berekening van de eindejaarspremie.

1.3.3. Communicatie

De werkgever zorgt voor een schriftelijke communicatie aan de werknemers omtrent de toekenning van de premie, uiterlijk op 31 december 2021.

In ondernemingen met een syndicale afvaardiging, gebeurt deze communicatie aan de syndicale afvaardiging.

2. Vervoerskosten

 • Het plafond voor de tussenkomst in de kosten van openbaar vervoer is geïndexeerd (80%) (hoofdstuk 1201).

3. Eindejaarspremie

 • Vanaf 2022 wordt de eindejaarpremie berekend op basis van de werkelijke gepresteerde en gelijkgesteld dagen (cao betreffende de ejp) (hoofdstuk 05).

4. Stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

Verlenging van de volgende stelsels tot 30 juni 2023 (nu 60 jaar):

 • SWT nachtarbeid/zwaar beroep (hoofdstuk 2103): 60 jaar – 33 jaar loopbaan;
 • SWT lange loopbaan (hoofdstuk 2104) : 60 jaar – 40 jaar loopbaan.

5. Tijdskrediet

 • Tijdskrediet eindeloopbaan (hoofdstuk 2803): 55 jaar (vermindering 1/5 en vermindering½) in kader van zwaar beroep of lange loopbaan (tot 30 juni 2023);
 • Tijdskrediet met motief: verlenging tot 31 december 2023 van de vorige cao (zie hoofdstuk 2801 en 20802).  

6. Opleiding

 • Opleidingsinspanning (hoofdstuk 4801): 5 dagen gemiddeld, per voltijds equivalent, voor de jaren 2021-2022 samen.
Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 01 van de sectorale documentatie.