VOV: aanpassingen inschrijvingsattest en registratie van opleidingen voor opleidingen via blended leren

Van 

Ingevolge de beslissing van de Vlaamse regering om het blended leren definitief als toegestane leervorm te voorzien voor opleidingen die recht geven op VOV, heeft Vlaams minister van Economie, Innovatie en Werk, Hilde Crevits, de nodige aanpassingen doorgevoerd met betrekking tot de registratie van dergelijke opleidingen en het afleveren van het inschrijvingsattest door de opleidingsverstrekkers.


In een vorig artikel brachten wij u reeds op de hoogte van het feit dat het blended leren en het digitaal lesgeven vanaf het schooljaar 2021-2022 een toegestane leervorm blijft voor opleidingen die worden gevolgd met VOV.

Naar aanleiding hiervan blijft voor werkgevers en werknemers gewoon gelden dat de opleiding geregistreerd moet zijn door de opleidingsverstrekker in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives opdat de werknemer recht heeft op VOV.

In geval van blended leren zullen opleidingsverstrekkers bij de aanmelding van de opleiding ter  registratie voortaan wel moeten meedelen welk learningmanagementsysteem zij voor de opleiding hanteren en hoe zij het doorlopen van het leerproces en het behalen van de vooropgezette leerdoelstellingen zullen opvolgen. Daarnaast moeten zij ook het aantal uren blended leren en het aantal contacturen doorgeven.

Tot slot moet ook het inschrijvingsattest dat de opleidingsverstrekker aflevert aan de werknemer in geval van een opleiding via blended leren, het aantal uren blended leren vermelden.

 

Bron: Ministerieel besluit van 31 augustus 2021 tot wijziging van artikel 3 en artikel 4 van het ministerieel besluit van 8 juli 2019 tot uitvoering van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot uitvoering van afdeling 6. - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding, BS 16 september 2021.