Vakantieregeling sporters : de RSZ licht toe !

article image Van 

De jaarlijkse vakantieregeling is vanaf 2022 van toepassing op sporters. Zij genieten in 2023 wettelijke vakantiedagen en vakantiegeld op basis van hun prestaties in 2022. Ingeval van uitdiensttreding in 2022 moet er hen een vertrekvakantiegeld uitbetaald worden op basis van de prestaties van 2022. Voor voetballers met een statuut van betaalde sportbeoefenaar geldt er voor 2022 een afwijkende regeling.

Op 29 juli ll publiceerde de RSZ tussentijdse instructies op zijn portaalsite omtrent de vakantieregeling van sporters en het sociaal statuut van het dubbel vakantiegeld dat onder de vorm van een CAO-premie wordt betaald aan voetballers met het statuut van betaalde sportbeoefenaar (PC 223).

U kan deze instructies consulteren via deze link: Administratieve instructies RSZ - 2022/2 > Tussentijdse instructies (socialsecurity.be).

Deze instructies betekenen dat :

 • de vakantiewetgeving vanaf 2022 van toepassing is op sporters en dus niet uitgesteld wordt naar 2023 : de prestaties geleverd in 2022 geven recht op wettelijk vakantiegeld en wettelijke vakantiedagen in 2023. Als zij in 2022 uit dienst gaan moet er vertrekvakantiegeld betaald worden en op dit vertrekvakantiegeld moeten dezelfde sociale bedragen betaald worden als de andere werknemers in de privé-sector;
 • het dubbel vakantiegeld dat onder de vorm van een CAO-premie wordt betaald aan voetballers met het statuut van betaalde sportbeoefenaar (PC 223) in 2022 niet onderworpen is aan de RSZ, dit zowel als ze in dienst zijn als wanneer ze uit dienst gaan.

Dit heeft tot gevolg dat de sportclubs in 2022 volgende vakantievergoedingen moeten betalen aan hun sporters:

 1. de speler is een voetballer met het statuut van betaalde sportbeoefenaar (PC 223):
 • de speler is in dienst : er wordt dubbel vakantiegeld betaald in 2022 onder de vorm van de sectorale premie. Zij is niet onderworpen aan de RSZ maar wel belastbaar.
 • de speler gaat uit dienst :
  • er wordt dubbel vakantiegeld betaald in 2022 onder de vorm van de sectorale premie. Zij is niet onderworpen aan de RSZ maar wel belastbaar;
  • er moet enkel vertrekvakantiegeld betaald worden en dit zal de wettelijke regeling moeten volgen (7,67 % op prestaties van 2022 en onderwerping aan de RSZ).
 1. Andere sporters:
 • de speler is in dienst : niets te berekenen;
 • de speler gaat uit dienst : er moet vertrekvakantiegeld betaald worden en die zal de wettelijke regeling moeten volgen (15,34 % op prestaties van 2022, onderwerping aan de RSZ).