Betaalde sportbeoefenaars : minimumloon voor het seizoen 2022 - 2023

Van 

Het minimumbedrag dat men moet verdienen om betaalde sportbeoefenaars te zijn bedraagt voor periode juli 2022 - juni 2023 11.040 EUR


Een KB van 17 juni 2022 (BS 28 juni 2022) bepaalt het minimumbedrag van het loon dat een sportbeoefenaar moet verdienen om onderworpen te zijn aan de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars.

Deze wet is ook van toepassing op voetbaltrainers, voetbalscheidsrechters evenals op trainers in het basketbal, het volleybal en het wielrennen op voorwaarde dat het loon van deze personen het voornoemd minimbedrag bereikt.

Voor de periode van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023 bedraagt het minimumloon 11.040 EUR. 

Het bedrag van 11.040 EUR dient ook om uit te maken of de sportbeoefenaar al dan niet onder de wet van 24 februari 1978 op de betaalde sportbeoefenaars valt en derhalve onder het nationaal paritair Comité voor de Sport, PC. 223.

Opgelet, het PC 223 voorziet ook een gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen voor de werknemers die normale voltijdse arbeidsprestaties verrichten. Het gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen bedraagt het dubbele van het loonbedrag dat wordt vermeld in het koninklijk besluit tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd. De evolutie van het gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen kan u consulteren onder het hfdst.0403.