Uw werknemer neemt deel aan de nationale actiedag van 21 september: heeft hij recht op loon?

article image Van 

Op 21 september zal er een nationale actiedag plaatsvinden georganiseerd door het gemeenschappelijk vakbondsfront over het thema koopkracht.

93271

De drie grote vakbonden ABVV, ACV en ACLVB organiseren op 21 september een nationale actie- en sensibilseringsdag in het kader van hun campagne "Koopkracht". 

Aangezien deze actiedag als stakingsdag moet beschouwd worden, zullen uw deelnemende werknemers gerechtvaardigd afwezig zijn zonder recht op loon.

Werknemers die deelnemen aan de nationale actiedag

Wanneer werknemers deelnemen aan de vakbondsactie, voeren zij hun arbeidsovereenkomst niet uit en bent u ook geen loon verschuldigd voor die dag. Deelnemers aan de actiedag zullen wel een vergoeding van de vakbond ontvangen wanneer zij aangesloten zijn bij de vakbond en hun vakbond deze staking erkend heeft. Niet-gesyndiceerde werknemers die deelnemen aan de actiedag zullen geen loon en geen stakingsvergoeding krijgen. Zij zijn daarentegen wel rechtmatig afwezig indien zij u voorafgaandelijk van hun deelname op de hoogte brengen. Het is eveneens mogelijk om in te stemmen met de opname van een dag inhaalrust of een vakantiedag.

Werknemers die niet deelnemen aan de nationale actiedag

De werknemers die niet aan de actiedag deelnemen en die normaal die dag komen werken, moeten het normale loon voor die dag krijgen.