Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag : indexering op 1 november 2023

Van 

Als gevolg van de overschrijding van de spilindex moeten de verschillende toepasbare bedragen die op het gebied van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) van toepassing zijn op 1 november 2023 worden geïndexeerd.


1. SWT dat inging vóór 1 november 2023

Voor de stelsels die vóór 1 januari 2022 al bestonden, worden de bedrijfstoeslag betaald door de werkgever (of door een sectoraal fonds) en de werkloosheidsuitkering met 2% geïndexeerd.

Opgelet: in bepaalde sectoren heeft de indexering op een ander tijdstip plaatsgehad, bijvoorbeeld tegelijk met de lonen (PC 102.07, 126, 128).

2. SWT dat ingaat vanaf 1 november 2023

Voor de berekening van de bedrijfstoeslagen van de SWT's die ten vroegste op 1 november 2023 een aanvang nemen, moet men rekening houden met de volgende cijfergegevens.

2.1. Begrenzing van het refertebrutomaandloon

Een nieuwe begrenzing van het brutorefertemaandloon is geldig: 4.948,01 euro.

2.2. Werkloosheidsuitkering

De maximale werkloosheidsuitkering is gelijk aan 63,82 euro per dag, dus 1.659,32 euro per maand.

2.3. Drempel

Het totale SWT bedrag (d.w.z. patronale vergoeding + werkloosheidsuitkering), na aftrek van de inhouding (6,5%), mag niet kleiner zijn dan een "drempelbedrag".

Dit bedrag wordt:

  • 1.778,73 euro voor werklozen met bedrijfstoeslag zonder gezinslast
  • 2.142,51 euro voor werklozen met bedrijfstoeslag met gezinslast.