Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag : indexering op 1 december 2022

Van 

Als gevolg van de overschrijding van de spilindex moeten de verschillende toepasbare bedragen die op het gebied van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) van toepassing zijn op 1 december 2022 worden geïndexeerd.


1. SWT dat inging vóór 1 december 2022

Voor de stelsels die vóór 1 december 2022 al bestonden, worden de bedrijfstoeslag betaald door de werkgever (of door een sectoraal fonds) en de werkloosheidsuitkering met 2% geïndexeerd.

Opgelet: in bepaalde sectoren heeft de indexering op een ander tijdstip plaatsgehad, bijvoorbeeld tegelijk met de lonen (PC 102.07, 126, 128).

2. SWT dat ingaat vanaf 1 december 2022

Voor de berekening van de bedrijfstoeslagen van de SWT's die ten vroegste op 1 december 2022 een aanvang nemen, moet men rekening houden met de volgende cijfergegevens.

2.1. Begrenzing van het refertebrutomaandloon

Een nieuwe begrenzing van het brutorefertemaandloon is geldig vanaf 1 december 2022 : 4.813,48 euro.

2.2. Werkloosheidsuitkering

De maximale werkloosheidsuitkering is gelijk aan 61,95 euro per dag, dus 1.610,70 euro per maand.

2.3. Drempel

Het totale SWT bedrag (d.w.z. patronale vergoeding + werkloosheidsuitkering), na aftrek van de inhouding (6,5%), mag niet kleiner zijn dan een "drempelbedrag".

Dit bedrag wordt:

  • 1.730,36 euro voor werklozen met bedrijfstoeslag zonder gezinslast
  • 2.084,26 euro voor werklozen met bedrijfstoeslag met gezinslast.