Plusplannen : beperking van de doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen vanaf 1 januari 2024

Van 

Vanaf 2024 wijzigt de regering de federale doelgroepverminderingen voor eerste aanwervingen. De wetgeving is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het uitvoeringsbesluit voor de overgangsregelingen voor de lopende vermindering voor een 4e, 5e of 6e aanwerving moet nog worden gepubliceerd.


In ons artikel van 31 augustus 2023 kondigden we de wijzigingen aan die vanaf 1 januari 2024 waarschijnlijk zouden worden doorgevoerd in de doelgroepverminderingen voor eerste aanwervingen. Deze wijzigingen zijn nu bevestigd en de wet werd gepubliceerd. Wat de overgangsregelingen voor de huidige verminderingen betreft, wachten we nog op het uitvoeringsbesluit.

Ter herinnering: de verminderingen voor 4de, 5de en 6de aanwervingen werden afgeschaft. Voor de huidige verminderingen zou evenwel in een overgangsmaatregel worden voorzien. Deze zouden worden gehandhaafd en voortgezet totdat ze verstrijken indien ze uiterlijk op 31 december 2023 zijn gestart.

Daarnaast is de vermindering voor de eerste werknemer teruggebracht tot 3.100 euro per kwartaal, in plaats van de huidige 4.000 euro. Deze vermindering zou gelden voor alle werknemers die voor het eerst in dienst treden (ongeacht of ze voor of na 1 januari 2024 in dienst treden).

Bron: Wet van 16 oktober 2023 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, B.S. 31 oktober 2023, bl. 101001.