Doelgroepverminderingen voor eerste aanwervingen : reële kans op wijzigingen vanaf 1 januari 2024

Van 

De regering is van plan om wijzigingen aan te brengen in de federale doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen vanaf 2024. Een wetvoorstel hiertoe is net ingediend in de Kamer.


De regering is van plan om wijzigingen aan te brengen in de federale doelgroepvermindering  voor eerste aanwervingen vanaf 2024. Een wetvoorstel hiertoe is net ingediend in de Kamer.

In een recent wetsvoorstel dat in de Kamer is ingediend, wil de regering de federale doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen beperken.

Ten eerste worden de kortingen voor 4de, 5de en 6de aanwervingen afgeschaft. Voor de huidige verminderingen zou evenwel in een overgangsmaatregel worden voorzien. Deze zouden worden gehandhaafd en voortgezet totdat ze verstrijken indien ze  uiterlijk op 31 december 2023 zijn gestart.

Ten tweede zou de vermindering voor de eerste werknemer worden teruggebracht tot 3.100 euro per kwartaal, in plaats van de huidige 4.000 euro. Deze vermindering zou gelden voor alle werknemers die voor het eerst in dienst treden (ongeacht of ze voor of na de wijziging zijn aangenomen).

De bovenstaande wijzigingen zouden op 1 januari 2024 van kracht worden.

Bron: Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, ingediend in de Kamer op 26 juli 2023, document nr. 3495.