Contingent fiscaal gunstige overuren daalt terug naar 130 uren

Van 

In 2019 en 2020 bedroeg het standaardcontingent van fiscaal gunstige overuren 180 uren. Vanaf dit jaar zakt dit contingent terug naar 130 uren


Op 18 maart 2019 berichtten we over de tijdelijk verhoging van het standaardcontingent van de fiscaal gunstige overuren: in 2019 en 2020 bedroeg deze 180 i.p.v. 130 uren. De wetgeving voorzag een mogelijkheid tot verlenging van deze tijdelijke verhoging na 2020. Vooralsnog werd deze mogelijkheid niet benut. Tot nader order zakt het standaardcontingent vanaf dit jaar bijgevolg terug naar 130 uren, zijnde de situatie zoals ze gold voor 2019.

 

Voor de goede orde:

  • voor de afwijkende contingenten voor de horecasector en voor werken in onroerende staat wijzigt wederom niets. Deze afwijkende contingenten blijven bijgevolg ook in 2021 behouden op respectievelijk 360 en 180 uren;
  • Het fiscaal gunstregime vormt op zich geen toelating voor de werkgever om overuren te presteren. Om na te gaan of en in hoeverre overuren gepresteerd kunnen worden, moet de toepasselijke arbeidsduurreglementering nagegaan worden.