Uitstel betaling van de jaarlijkse vennootschapsbijdrage voor het jaar 2020


100858

Naar aanleiding van de coronacrisis werd uitzonderlijk besloten om de betaling van de jaarlijkse vennootschapsbijdrage voor het jaar 2020 uit te stellen.

Het vervaldagbericht zal in de loop van september verzonden worden en de bijdrage moet uiterlijk op 30 oktober 2020 worden betaald.

De jaarlijkse bijdrage voor 2020 zal 347,50€ bedragen (“gewone” bijdrage) en 868,00€ (“verhoogde” bijdrage).

Een vennootschap is de gewone bijdrage verschuldigd indien haar balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar 702.954,47 EUR niet overschrijdt en is de verhoogde bijdrage verschuldigd indien dat balanstotaal het grensbedrag van 702.954,47 EUR wel overschrijdt.