Alternerende overeenkomst in de Franse Gemeenschap: 1 september 2018

Van 
91836

De alternerende overeenkomst in de Franse Gemeenschap

Indexatie van de minimumbezoldiging van de leerling

Tevoren werd de minimumbezoldiging van de leerling vastgesteld op basis van een minimumpercentage van het GGMMI « zoals geïndexeerd op 1 december 2012 ».

Volgens de nieuwe bepalingen wordt de bezoldiging van de leerling voortaan berekend op basis van een percentage van het GGMMI  « geïndexeerd op dezelfde basis als de automatische loonindexering».

Ziehier dan ook de bedragen van de bezoldiging van de alternerende overeenkomst die voor elk vaardigheidsniveau (A-B-C) van toepassing zijn op 1 september 2018 :

Niveau A Niveau B Niveau C
270,94 382,51 510,02