Stageovereenkomst (Franse Gemeenschap) - Bedragen vanaf 1 januari 2019

article image Van 
93201

De nieuwe bedragen van de maandelijkse minimale stagevergoedingen verschuldigd aan de stagiairs onder erkende stageovereenkomst betreffende de ondernemersopleiding gesloten in de Franse Gemeenschap worden vanaf 1 januari 2019 aangepast als volgt:

1. voor de stagiairs die houders zijn van een bewijs van volbrachte leertijd of van een kwalificatiegetuigschrift van de 4de leerjaar van het technisch onderwijs of van de 6de leerjaar van het beroepsonderwijs voor het beroep dat het voorwerp uitmaakt van de stageovereenkomst :

tijdens het eerste jaar 773,43 EUR
tijdens de volgende jaren 914,06 EUR

2. voor de stagiairs die geen houders zijn van een van die bewijzen :

tijdens het eerste jaar 457,03 EUR
tijdens het tweede jaar 773,43 EUR
tijdens het derde jaar 914,06 EUR

3. als het vormingsplan een aanvullend jaar voorziet :

tijdens het eerste jaar 457,03 EUR
tijdens het tweede jaar 548,44 EUR
tijdens het derde jaar 914,06 EUR
 
Deze bedragen zijn minimumbedragen; de ondernemingshoofden mogen aan hun stagiairs hogere bedragen betalen, wetende dat wanneer de stagevergoeding meer dan 551,89 EUR bedraagt, de kinderbijslagen in elk geval niet meer toegekend worden.