Stageovereenkomst (Franse Gemeenschap) - Bedragen vanaf 1 januari 2020

Van 
98393

De nieuwe bedragen van de maandelijkse minimale stagevergoedingen verschuldigd aan de stagiairs onder erkende stageovereenkomst betreffende de ondernemersopleiding gesloten in de Franse Gemeenschap worden vanaf 1 januari 2020 aangepast als volgt:

1. voor de stagiairs die houders zijn van een bewijs van volbrachte leertijd of van een kwalificatiegetuigschrift van de 4de leerjaar van het technisch onderwijs of van de 6de leerjaar van het beroepsonderwijs voor het beroep dat het voorwerp uitmaakt van de stageovereenkomst :

tijdens het eerste jaar 778,91 EUR
tijdens de volgende jaren 920,53 EUR

2. voor de stagiairs die geen houders zijn van een van die bewijzen :

tijdens het eerste jaar 460,26 EUR
tijdens het tweede jaar 778,91 EUR
tijdens het derde jaar 920,53 EUR

3. als het vormingsplan een aanvullend jaar voorziet :

tijdens het eerste jaar 460,26 EUR
tijdens het tweede jaar 551,89 EUR
tijdens het derde jaar 920,53 EUR
 
Deze bedragen zijn minimumbedragen; de ondernemingshoofden mogen aan hun stagiairs hogere bedragen betalen, wetende dat wanneer de stagevergoeding meer dan 551,89 EUR bedraagt, de kinderbijslagen in elk geval niet meer toegekend worden.