1001 Vaststelling vakantiedata 1995

(Sous-)Commission paritaire n°:
324.00.00-00.00

Mise à jour: 17/05/1995
Début de validité: 26/04/1995
Fin validité: 18/03/2007

Op 20 juni 1994 werd in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel een beslissing getroffen inzake de vaststelling van de data van de derde en vierde vakantieweek voor 1995. Deze beslissing werd alge­meen verbindend verklaard door een Koninklijk Besluit van 24 februari 1995 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 april 1995.

De derde vakantieweek zal collectief genomen worden in de diamantnijverheid en -handel van maandag 31 juli 1995 tot en met vrijdag 4 augustus 1995.

De vierde vakantieweek zal collectief genomen worden van dinsdag 26 december 1995 tot en met vrijdag 29 december 1995; de vijfde dag van de vierde vakantieweek zal collectief genomen worden op woensdag 4 oktober 1995.