Communauté flamande - Contrat d'alternance: indexation au 01/09/2018

Par 
91980

Bij een overeenkomst alternerende opleiding is de onderneming een leervergoeding verschuldigd aan de leerling.

De onderneming betaalt de leerling met een overeenkomst alternerende opleiding maandelijks een leervergoeding, die overeenstemt met een % van het gemiddeld gewaarborgd minimummaandinkomen (GGMMI).

Drie categorieën

% GMMMI

Bedrag op 01/09/2018

Tijdens het eerste opleidingsjaar van de alternerende opleiding

29 % GGMMI

462,30 EUR

Succesvol beëindigen van

  • het eerste opleidingsjaar van de alternerende opleiding
  • of de tweede graad van het secundair onderwijs

 

 

32 % GGMMI

 

510,10 EUR

Succesvol beëindigen van

  • het tweede opleidingsjaar van de alternerende opleiding
  • of het eerste jaar van de derde graad van het secundair onderwijs
  • of de kwalificatiefase van het buitengewoon secundair onderwijs
  • of de alternerende opleiding van minstens twee jaar

 

 

 

34,50 % GGMMI

 

 

549,90EUR

De leervergoeding mag niet hoger zijn dan het bedrag dat een leerling maximaal mag verdienen om zijn kinderbijslag te behouden (551,89 EUR op 01/09/2018).