324 Vervanging van feestdagen in 2019

01/10/2018

In het Belgisch Staatsblad van 1 oktober 2018 verscheen het koninklijk besluit waarbij de beslissing van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel (PC 324) betreffende de vervanging van feestdagen in 2019 algemeen verbindend wordt verklaard.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 09 van de sectorale documentatie.