Eenmalige premie van 70 EUR

14/12/2021

In december 2021: toekenning van een eenmalige premie van 70 EUR aan de voltijdse werknemers die op 30/09/2021 een arbeidsovereenkomst hebben (exclusief de langdurige zieken) en op het ogenblik van de uitbetaling van de premie.

De premie wordt tegelijk met de eindejaarspremie uitbetaald.

Deeltijdse werknemers: de premie zal naar verhouding tot hun contractuele arbeidsduur toegekend worden.