309 Opleidingsinspanning

17/05/2018

Groeipad:

  • Gemiddelde van 1 dag opleiding per voltijds equivalent in 2017
  • Gemiddelde van 2 dagen opleiding per voltijds equivalent in 2018
  • Gemiddelde van 3 dagen opleiding per voltijds equivalent in de periode 2019
  • Gemiddelde van 4 dagen opleiding per voltijds equivalent vanaf 2020
  • Gemiddelde van 5 dagen opleiding per voltijds equivalent vanaf 2021

Modaliteiten:

  • Starfin, het paritair orgaan van de sector, analyseert jaarlijks zijn opleidingsaanbod.
  • De opleidingen kunnen door de werknemer gevolgd worden, hetzij binnen zijn gewone werktijden, hetzij buiten zijn gewone werktijden. Wanneer de opleiding buiten de gewone werktijden wordt gevolgd, geven de uren die daarmee overeenkomen recht op de betaling van het normale loon, zonder evenwel aanleiding te geven tot de betaling van een eventueel extra loon.
  • De werkgever legt rekenschap af van de wijze waarop hij zijn verplichting is nagekomen door het invullen van de sociale balans voor zover hij niet, enkel en alleen, wettelijk aan de verkorte balans is onderworpen.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 4801 van de sectorale documentatie.