309 Loopbaanverlof

11/05/2016

In het Paritair Comité voor de beursvennootschappen werd op 24 februari 2016 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de loon en arbeidsvoorwaarden: ancienniteitsverlof/loopbaanverlof. Zij werd neergelegd op de Griffie van de Dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 25 april 2016 onder het nummer 132776/CO/309.

  • Met ingang van 1 januari 2016 wordt aan iedere bediende welke de leeftijd van 65 jaar bereikt jaarlijks 1 extra verlofdag toegekend.
  • Deze regeling neemt een einde vanaf de leeftijd van 67 jaar.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 1002 van de sectorale documentatie.