309 Verhoging van de fietsvergoeding op 1 januari 2019

13/02/2019

Kilometervergoedingen toegekend voor de werkelijk met de fiets gedane verplaatsingen tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling zijn vrijgesteld.

Het basisbedrag wordt aangepast naar 0,24 EUR per kilometer vanaf 1 januari 2019.

Het PC 309 kent een fietsvergoeding toe en baseert zich hiervoor op het maximaal vrijgesteld bedrag per kilometer. Op 1 januari 2019 moeten de werkgevers die onder deze sectoren ressorteren dus ook de fietsvergoeding verhogen.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 1201 van de sectorale documentatie.