1004 Eindeloopbaandagen

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 07/03/2016
Geldig vanaf: 01/01/2016

Aantal eindeloopbaandagen: 1 dag

Toekenningsmodaliteiten:

  • 56 jaar
  • Pro rata deeltijdse werknemers
  • Mogelijke overdraagbaarheid (behalve schorsing arbeidsovereenkomst)

In het Paritair Comité voor het hotelbedrijf werd op 30 november 2015 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten tot toekenning van verlof aan oudere werknemers (nr. 131301/CO/302).

1. Eindeloopbaandagen

Aan de voltijdse werknemers van minstens 56 jaar wordt één extralegale verlofdag toegekend.

2. Modaliteiten

2.1. Leeftijd

56 jaar.

2.2. Deeltijdse werknemers

Aan de deeltijdse werknemers van minstens 56 jaar wordt één extralegale verlofdag toegekend in verhouding tot hun contractuele arbeidsduur.

2.3. Recht op het verlof

Het recht op de extralegale verlofdag ontstaat vanaf de verjaardag van de werknemer.

2.4. Toekenning en overdraagbaarheid

De betaalde extralegale verlofdag wordt opgenomen in onderling akkoord met de werkgever. Hij moet worden opgenomen ten laatste op 31 december van het jaar.

In geval van onmogelijkheid, niet te wijten aan een schorsing van de arbeidsovereenkomst, kan hij worden overgedragen naar het volgend kalenderjaar.

Met andere woorden:

  • het verlof is overdraagbaar indien deze dag niet opgenomen kan worden (bijvoorbeeld: op het einde van het jaar te veel werk was);
  • het verlof is niet overdraagbaar indien deze dag niet opgenomen kan worden omdat de arbeidsovereenkomst op het einde van het jaar geschorst was. Het betreft hier eender welke wettelijke schorsing. In een dergelijk geval moet de nog resterende dag uitbetaald worden.

2.5. Loon

Het loon voor de extralegale verlofdag wordt berekend volgens de wetgeving op de wettelijke feestdagen.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
30/11/2015
Registratienr
131301
Geldig van
01/01/2016
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
10/12/2015
Registratiedatum
10/02/2016
Onderwerp
verlofdag aan de oudere werknemers van minstens 56 jaar
BS Bericht van neerlegging
19/02/2016
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
06/11/2016
Gepubliceerd in het B.St. van
23/12/2016
Keywords
BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET

Historiek
01/01/2016 1004 Eindeloopbaandagen