302 Toekenning van ecocheques in december 2020

16/11/2020

Aan elke voltijdse werknemer met een volledige referteperiode worden één keer per jaar ecocheques toegekend ter waarde van 250 EUR.

De betaling van deze ecocheques vindt plaats in de loop van de maand december.

Een omzetting van de ecocheques is vóór de betaling mogelijk :
- door de invoering van, of de verhoging van de werkgeverstussenkomst in de maaltijdcheques, of
- door middel van een gelijkwaardig, in hoofde van de werknemer individualiseerbaar voordeel op ondernemingsniveau.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 54 van de sectorale documentatie.