201 Sectoraal akkoord 2019-2020

06/11/2019

In het paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel werd op 23 oktober 2019 een sectoraal akkoord voor 2019-2020 gesloten (PC 201).

Opgelet ! Het gaat om een akkoord. De verschillende cao’s ter uitvoering moeten nog gesloten worden. De betrokken hoofdstukken van onze sectorale documentatie zullen ten gepaste tijden aangepast worden.

We houden eraan uw aandacht te vestigen op volgende voordelen die in het kader van dit akkoord aan de werknemers toegekend moeten worden:

I. Koopkracht

1 november 2019 (hoofdstukken 0402, 0403 en 0404):

  • verhoging van 21 EUR bruto per maand.

II. Eindejaarspremie

  • er wordt een (pro rata) uitbetaling van de eindejaarspremie voorzien wanneer het arbeidscontract in onderling akkoord wordt beëindigd (hoofdstuk 05).

III. Vergoedingen (sociaal fonds)

  • tijdskrediet: premie van 25 EUR per maand voor de bedienden die 1/5 tijdskrediet starten vanaf 60 jaar (vóór: 55 jaar).

IV. Stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

Verlenging van de volgende stelsels:

  • SWT nachtarbeid/zwaar beroep (hoofdstuk 2103): 59 jaar – 33 jaar loopbaan;
  • SWT lange loopbaan (hoofdstuk 2104) : 59 jaar – 40 jaar loopbaan.

V. Tijdskrediet

  • Tijdskrediet eindeloopbaan (hoofdstuk 2803): 55 jaar (vermindering 1/5) – 57 jaar (vermindering½) in kader van zwaar beroep of lange loopbaan;
  • Tijdskrediet met motief: verlenging voor 2019-2020 van de vorige cao (zie hoofdstuk 2801 en 20802).

VI. Mobiliteit

1 november 2019:

  • Fietsvergoeding (hoofdstuk 1201) : 0,24 EUR/km – maximum 40 km per dag (vóór: 0,23 EUR/km en maximum 20 km).

VII. Opleiding

  • Opleidingsinspanning (hoofdstuk 4801): 2 dagen gemiddeld, per voltijds equivalent, voor de jaren 2019-2020;
  • binnen het sociaal fonds, zal een procedure worden opgesteld die de bedienden, die een opleiding volgen erkend door sociaal fonds, een attest verstrekt.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 01 van de sectorale documentatie.