201 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten: aanpassing op 01/07/2020 (ondernemingen van minder dan 20 werknemers)

26/06/2020

Krachtens de CAO nr. 19/9 gesloten in de Nationale Arbeidsraad wordt de minimumgrens van 2 km voor de werkgeverstussenkomst in de kosten van het gemeenschappelijk openbaar vervoer, m.u.v. de trein, vanaf 1 juli 2020 afgeschaft.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 120201 van de sectorale documentatie.