119 Eindeloopbaandagen: nieuw op 1 januari 2020

12/02/2020

In het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren werd op 3 december 2019 een nieuwe CAO gesloten betreffende de eindeloopbaandagen.

Deze CAO voorziet o.a. in het toekennen van één eindeloopbaandag per jaar, vanaf 1 januari 2020, aan elke werknemer die 57 jaar oud is en van wie de arbeidsovereenkomst niet opgezegd is.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 10 van de sectorale documentatie.

Betrokken sectoren

119.01.00-00.00 , 119.02.00-00.00 , 119.03.00-00.00