118.11 Aanpassing minimum barema's op 1 januari 2019- arbieders die in de ondernemingen van vleesconserven, worsten, pekelvlees, gerookt vlees en vleesderivaten werken

21/11/2018

Ter herinnering : op 12 december 2017 werden twee cao’s gesloten betreffende de vaststelling van een nieuwe beroepsclassificatie en nieuwe barema’s in de ondernemingen van vleesconserven, worsten, pekelvlees, gerookt vlees en vleesderivaten.

De nieuwe classificatie trad in werking op 01/01/2018.
Voor de aanpassing van de barema’s werden drie fases voorzien tussen januari 2018 en januari 2020.
Voor meer bijzonderheden over de vorige verhogingen verwijzen we u naar dit artikel.

 

Welke aanpassingen op 01/01/2019 ?

 

Vanaf 1 januari 2019 zullen de minimumuurlonen in 3 stappen verlopen in functie van de anciënniteit in de loonklasse, in plaats van de huidige twee.

De sector bepaalt de minimumuurlonen op volgende basis:

  • - 12 maanden anciënnitieit in de loonklasse
  • 1 jaar tot 1 jaar en 11 maanden anciënnitieit in de loonklasse
  • vanaf 2 jaar anciënnitieit in de loonklasse.

 

Welke minimumuurlonen zullen van toepassing zijn?

 

Vanaf begin januari 2019 kunnen we u de bijgewerkte tabel op basis van de indexatie van januari bezorgen. Hij zal beschikbaar zijn in ons hoofdstuk 0402.

 

NB : Dit is niet van toepassing indien op ondernemingsniveau een collectieve arbeidsovereenkomst werd getekend die een analytische functieclassificatie inhoudt.

Indien er twee of meer vakbonden vertegenwoordigd zijn in de onderneming, moet de collectieve arbeidsovereenkomst door minstens twee vakbonden worden ondertekend.

 

 

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 0301 van de sectorale documentatie.