118 Aanvullende vergoeding na ontslag/medische overmacht

10/01/2018

Aanvullende vergoeding in geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht

De aanvullende vergoeding bedraagt 10,87 EUR per werkloosheidsdag gedekt door een werkloosheidsuitkering of per dag waarop arbeidsongeschiktheidsuitkeringen worden ontvangen.

Deze aanvullende vergoeding is verschuldigd voor de dagen van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid na het einde van de arbeidsovereenkomst tijdens een periode gelijk aan één week per volledig jaar anciënniteit.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 2002 van de sectorale documentatie.