Individueel maatwerk in Vlaanderen

Van 

Heeft een werknemer extra ondersteuning nodig door een erkende blijvende of tijdelijke arbeidsbeperking, dan kan de werkgever daarvoor een financiële compensatie aanvragen in de vorm van individueel maatwerk. Individueel maatwerk compenseert de eventuele extra kosten of de mogelijk lagere productiviteit van deze werknemer.


Heeft een werknemer extra ondersteuning nodig door een erkende blijvende of tijdelijke arbeidsbeperking? Dan kan de werkgever daarvoor een financiële compensatie aanvragen in de vorm van individueel maatwerk. Individueel maatwerk compenseert de eventuele extra kosten of de mogelijk lagere productiviteit van zijn werknemer.

De werkgever kan individueel maatwerk aanvragen vanaf 1 juli 2023.

Met de komst van het individueel maatwerk op 1 juli 2023 dooft de VOP uit. Maakt de werkgever momenteel gebruik van de VOP, dan verandert er niets. Hij blijft deze ontvangen voor de voorziene duurtijd, tenzij zijn situatie wijzigt.

Meer informatie hieromtrent kan u vinden op website van www.vlaanderen.be