Detachering naar Frankrijk : verplichting tot bekendmaking ingeval van BTP-sector

Van 
87724

Buitenlandse werkgevers van de bouwsector en openbare werken die werknemers op het Franse grondgebied detacheren, moeten bepaalde verplichtingen nakomen.

Ze zijn in het bijzonder verplicht:

Vanaf 1 juli 2017 bestaat er een nieuwe verplichting voor deze buitenlandse werkgevers die hun werknemers op Franse werven detacheren: de verplichting om de gedetacheerde werknemers te informeren over hun beschermingsrechten.

Aard van de verplichting

Betrokken werkgevers

Het betreft alle buitenlandse werkgevers van de bouwsector en openbare werken die werknemers op het Franse grondgebied detacheren.

Vorm van de verplichting

De werknemers worden als volgt geïnformeerd:

  • via duidelijk zichtbare aanplakking op de bouwwerven en openbare werken (bijvoorbeeld in het lokaal dat als vestiaire dient);
  • via overhandiging tegen ontvangstbewijs van een document opgesteld door de Minister van werk aan de werknemer. In principe moet dit document tegelijk met de BTP-kaart worden overhandigd.

Specifiek karakter van het informatiedocument

Vorm en taal

Het aangeplakte en aan de werknemers verstrekte document moet:

  • in goede leesbare staat zijn en
  • vertaald zijn in de officiële talen gesproken in elk van de staten  waartoe de gedetacheerde werknemers behoren.

Inhoud van het document

Het aan de gedetacheerde werknemers meegedeelde informatiedocument moet handelen over de beschermingsrechten die ze genieten tijdens gans hun activiteitsperiode in Frankrijk en in het bijzonder over de volgende thema's:

  • Minimumloon;
  • Arbeidsduur;
  • Verlof;
  • Gezondheid en veiligheid op het werk;
  • Specificiteiten voor uitzendkrachten.

Dit document wijst de gedetacheerde werknemers er ook op hoe ze hun rechten kunnen kennen en doen respecteren (arbeidsinspectie, vakorganisaties, arbeidsrechtspraak en bevoegde rechtbank in hun land).

Bron (in het Frans): Document du Ministère chargé du travail, à destination des salariés détachés travaillant sur les chantiers du BTP.