Afrikaanse varkenspest: betalingsfaciliteiten voor de zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden

Van 

Ingevolge de Afrikaanse varkenspest heeft Minister van Zelfstandigen en Landbouw David Clarinval beslist om bijkomende financiële ademruimte te geven aan de zelfstandigen.


Uitstel van betaling

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten met een onderneming die behoort tot een NACE-BEL code die begint met

  • (A) 01.46 (fokken van varkens)
  • (C) 10.11 (Verwerking en conservering van vlees)
  • (C) 10.13 (vervaardiging van producten en vlees)
  • (G) 46.32 (Groothandel in vlees en vleesproducten)
  • (G) 47.22 (Detailhandel in vlees en vleesproducten in gespecialiseerde winkels)

en die kunnen aantonen moeilijkheden te ondervinden ten gevolge van de Afrikaanse varkenspest of zelfstandigen en meewerkende echtgenoten waarvan de economische activiteit direct getroffen is door de gevolgen die de crisis van de Afrikaanse varkenspest heeft, zowel in als rondom de besmette zone en die kan aantonen moeilijkheden te ondervinden ten gevolge van de bovenvermelde crisis, kunnen een aanvraag indienen om te kunnen genieten van verlengde betalingstermijn voor hun sociale bijdragen van het 4de kwartaal 2021 en het 1ste kwartaal 2022.

Welke bijdragen ?

  • De bijdrage voor het 4de kwartaal 2021 moet vóór 15 december 2022 betaald worden
  • De bijdrage voor het 1ste kwartaal 2022 moet vóór 15/12/2022 betaald worden

Uitstel van betaling is enkel mogelijk voor onbetaalde sociale bijdragen.

Bovendien heeft dit uitstel geen invloed op de socialezekerheidsrechten, op voorwaarde dat de uitgestelde bijdragen vóór de hierboven vermelde data worden betaald. Indien de bijdragen echter niet volledig en op tijd worden betaald, worden zij onderworpen aan de berekening van de verhogingen en moeten ten onrechte betaalde uitkeringen worden teruggevorderd.

Onder welke termijn?

De aanvraag voor de bijdrage van :

  • het 4de kwartaal 2021 moet vóór 15/12/2021 ingediend worden bij het fonds
  • het 1ste kwartaal 2022 moet vóór 15/03/2022 ingediend worden bij het fonds

Andere maatregelen

De betreffende zelfstandigen kunnen een vermindering vragen van hun voorlopige sociale bijdragen op basis van het feit dat hun beroepsinkomsten zich onder één van de wettelijke drempels bevinden.

Er is ook de mogelijkheid voor hem om een vereenvoudigde aanvraag vrijstelling in te dienen voor het 4de kwartaal 2021 en het 1ste kwartaal 2022.

Hoe de aanvra(a)g(en) indienen?

Download het betrokken formulier:

Het aanvraagformulier voor de vermindering van voorlopige sociale bijdragen kan worden gedownload via het eLoket

Stuur uw aanvra(a)g(en) naar infosvz@groups.be