Aanvraag tot de vrijstelling van de bijdragen

Van 

De zelfstandigen in hoofdberoep en de meewerkende echtgenoten die moeilijkheden ondervinden als gevolg van de coronacrisis mogen momenteel een aanvraag tot vrijstelling indienen voor:

 • De voorlopige bijdrage van het 2de kwartaal 2021 (*)
 • De voorlopige bijdrage van het 3de kwartaal 2021
 • De voorlopige bijdrage van het 4de kwartaal 2021
 • De regularisatiebijdragen van de kwartalen 2018 vervallen in de loop van 2021
 • De regularisatiebijdragen van de kwartalen 2019 vervallen in de loop van 2021
 • De regularisatiebijdragen van de kwartalen 2020 in de loop van 2021 vervallen in de loop van 2021

(*) De aanvraag tot vrijstelling voor het 2de kwartaal 2021 moet ten laatste op 30/06/2022 in ons bezit zijn.

 

Voor de starters is het uitzonderlijk en tijdelijk niet meer vereist dat zij sinds minstens vier opeenvolgende en voorbije kalenderkwartalen onderworpen zijn vooraleer zij een aanvraag om vrijstelling (in het kader van het coronavirus) kunnen indienen.

Voor deze aanvragen met betrekking tot het coronavirus zal het RSVZ de dossiers volgens nieuwe criteria en in een vereenvoudigde procedure behandelen, zodat er sneller een beslissing kan worden genomen.

Het is echter niet mogelijk om de vrijstelling aan te vragen voor bijdragen die nog niet werden gevorderd. (bijdragen waarvoor de zelfstandige nog geen uitnodiging tot betaling heeft ontvangen).

Als u een aanvraag tot vrijstelling wilt indienen, vul dan dit formulier in en stuur het ons terug.

 

 • per post naar het volgende adres:

GROUP S SVZ

Ursulinenstraat 2

1000 Brussel

 

Goed om te weten:

 • Het is steeds mogelijk om een vrijstelling aan te vragen, zelfs als u in eerste instantie om betalingsuitstel hebt gevraagd.
 • De kwartalen waarvoor u een vrijstelling verkrijgt, waarborgen uw rechten in de verplichte ziekte-en invaliditeitsverzekering.
 • De vrijgestelde kwartalen worden niet in aanmerking genomen voor de opbouw van uw pensioenrechten, maar kunnen binnen de 5 jaar worden geregulariseerd voor het behoud van uw pensioenrechten.
 • De toegekende vrijstelling voor een voorlopige bijdrage van een bepaald kalenderkwartaal, geldt ook voor de regularisatiebijdrage voor datzelfde kwartaal.