Zorg en onderwijs: schorsing van de opzeggingstermijn bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door de Oekraïnecrisis

Van 

Ingevolge de coronamaatregelen plaatsten vele werkgevers (alle of bepaalde van) hun werknemers in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Een gelijkaardige problematiek doet zich momenteel voor in de context van de Oekraïnecrisis. Wanneer werkgevers uit de zorg en het onderwijs  de arbeidsovereenkomst van een werknemer beëindigen met een opzeggingstermijn dan wordt deze opzeggingstermijn geschorst tijdens de periode dat deze  werknemers tijdelijk werkloos stellen worden gesteld wegens overmacht door de Oekraïnecrisis. 


1.    Principe

In de context van coronamaatregelen, werd beslist dat tijdelijke werkloosheid door corona-overmacht de opzeggingstermijn gegeven door de werkgever schorst. De vraag is nu of de tijdelijke werkloosheid ook wegens overmacht als gevolg van de Oekraïnecrisis de opzeggingstermijn schorst wanneer werkgevers de arbeidsovereenkomst beëindigen. 

1.1    Situatie vóór 1 april 2022

Wat de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als gevolg van de oorlog in Oekraïne betreft, werd er oorspronkelijk niets wettelijk geregeld. Hierdoor gold de regel dat de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als gevolg van de oorlog in Oekraïne de opzeggingstermijn gegeven door de werkgever niet schorst.

1.2    Situatie vanaf 1 april 2022

De tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als gevolg van de oorlog in Oekraïne zal de opzeggingstermijn slechts in welbepaalde omstandigheden schorsen:

  •   de  werkgever moet behoren tot de zorg – of onderwijssector;
  •    hij moet de arbeidsovereenkomst beëindigd hebben met een opzeggingstermijn en tijdens de loop van die opzeggingstermijn moet de betrokken werknemer zich in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door de Oekraïnecrisis bevinden;
  • de opzeggingstermijn is vanaf 1 april (of later) beginnen te lopen. Een opzeggingstermijn kan slechts ten vroegste beginnen lopen vanaf de maandag volgend op de dag waarin de opzeg gegeven werd. Gelet op dit gegeven, zal de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door de Oekraïnecrisis een opzeggingstermijn die is beginnen lopen op 31 maart 2022 of eerder nooit kunnen schorsen.
  • enkel de dagen tijdelijke werkloosheid die gelegen zijn tussen 10 juni en 30 juni 2022 schorsen de opzeggingstermijn.

2.    Inwerkingtreding en geldigheidsduur

De mogelijkheid tot schorsing van de opzeggingstermijn treedt in werking op 10 juni 2022 en loopt uiterlijk op 1 juli 2022 af. De laatst mogelijke schorsingsdag wegens overmacht door de Oekraïnecrisis is dus 30 juni 2022.