Werkbonus op 1 december 2022

Van 

Verhoging van de werkbonus op 1 december 2022.


Ingevolge de verhoging van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) overeenkomstig CAO 43-16, is er een aanpassing van de loongrenzen, de hellingscoëfficiënten en van de maximale verminderingsbedragen nodig voor de berekening van de werkbonus. Hieronder vindt u in tabelvorm de nieuwe bedragen vanaf 1 december 2022.

Bedienden (*)

S (refertemaandloon aan 100% in EUR)

R (basisbedrag in EUR)

≤ 2.013,64

> 2.013,64 en ≤ 3.082,66

> 3.082,66

247,31

247,31 - (0,2313 x (S - 2.013,64))

0,00

Arbeiders (**)

S (refertemaandloon aan 100% in EUR)

R (basisbedrag in EUR)

≤ 2.013,64

> 2.013,64 en ≤ 3.082,66

> 3.082,66

267,09

267,09 - (0,2498 x (S - 2.013,64))

0,00

(*) Onder 'Bedienden' moet worden verstaan: de werknemers die moeten worden aangegeven aan 100 %, dus ook bijvoorbeeld arbeiders in de openbare sector.
(**) Onder 'Arbeiders' moet worden verstaan: de werknemers die moeten worden aangegeven aan 108 %, dus ook bijvoorbeeld kunstenaars.