Wat zijn mijn rechten als zelfstandige? (situatie op 1 januari 2020)


Als zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot in het maxistatuut betaalt u sociale bijdragen. Deze bijdragen leveren u heel wat rechten op. Verschillende organisaties staan klaar om u alle informatie te verstrekken over uw rechten, de voorwaarden waaraan u moet voldoen, enz. Er bestaan ook oplossingen om u te helpen bij een tegenslag van financiële of andere aard.

In de tabellen hieronder vindt u een overzicht van de uitkeringen die worden betaald door het sociaal verzekeringsfonds en de uitkeringen arbeidsongeschiktheid betaald door het ziekenfonds.

Uitkeringen betaald door het sociaal verzekeringsfonds

Overbruggingsrecht (max. 12 maanden)   Mantelzorg (max. 12 maanden)
Zonder gezinslast € 1.266,37 per maand   Gedeeltelijke onderbreking € 633,18 per maand
Met gezinslast € 1.582,46 per maand   Volledige onderbreking € 1.266,37 per maand

Uitkeringen betaald door de mutualiteit

Uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid (enkel voor arbeidsongeschiktheid van minstens 8 dagen)

  De eerste 12 maanden

Vanaf de 13de maand zonder gelijkstelling

Vanaf de 13de maand met gelijkstelling
Alleenstaande 48,71 € per dag 48,71 € per dag 48,71 € per dag
Samenwonende gerechtigde 37,35 € per dag 37,35 € per dag 41,76 € per dag
Gerechtigde met gezinslast 60,86 € per dag 60,86 € per dag 60,86 € per dag

Bedrag van de forfaitaire kwartaalbijdragen in het kader van gelijkstelling van studieperiodes

U vindt hieronder het kwartaalbedrag van de forfaitaire sociale bijdragen (deze vanaf de 1ste januari van het jaar van 20ste verjaardag) te betalen aan het Fonds voor de gelijkstelling studieperiode.

  • Aanvragen ingediend tot en met 31/08/2018: 375,00€/kwartaal
  • Aanvragen ingediend vanaf 01/09/2018: 382,49€/kwartaal

 

Het document hierna geeft u een algemeen overzicht van uw rechten, maatregelen om u bij te staan en uiteraard ook de gegevens van de organisaties waar u terecht kan voor meer informatie. Een document om te bewaren!

 

Uw rechten als zelfstandige - Situatie op 1 januari 2020