Vrijwilligerswerk : bedragen voor 2021

Van 

De geïndexeerde bedragen van de kostenvergoeding voor 2021 zijn gekend.


Elk jaar zetten meer dan anderhalf miljoen vrijwilligers zich in bij organisaties zonder hiervoor een loon te ontvangen. Ze kunnen wel voor gemaakte kosten vergoed worden in de vorm van een forfaitaire vergoeding of een vergoeding van werkelijke kosten.

Deze vergoedingen zijn niet onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen noch belastbaar indien ze in 2021 niet meer bedragen dan:

  • 35,41 EUR/dag
  • 1.416,16 EUR/jaar (en 2.600,90 EUR/jaar voor het verhoogde jaarlijkse bedrag)
  • Deze forfaitaire bedragen mogen gecumuleerd worden met vergoedingen voor werkelijk gemaakte verplaatsingskosten die niet hoger zijn dan 2000 × 0,3542 EUR/km (voor de periode 01/07/2020 - 30/06/2021)