Nieuwe doelgroepvermindering in Vlaanderen voor personen zonder recente en duurzame werkervaring vanaf 1 oktober 2023

Van 

Vanaf 1 oktober 2023 introduceert de Vlaamse Regering een doelgroepvermindering voor personen zonder recente, duurzame werkervaring.


Vlaanderen heeft beslist om een nieuwe doelgroepvermindering in te voeren. Het gaat om mensen zonder recente en duurzame werkervaring.

Om welke werkgevers gaat het?

Het gaat zowel om werkgevers uit de privé- als de openbare sector, voor een tewerkstelling in een vestigingseenheid in het Vlaamse Gewest.

Om welke werknemers gaat het?

Het gaat om werknemers die:

  • op de laatste dag van het betrokken kwartaal tussen 25 en 58 jaar oud zijn;
  • minstens 2 jaar als niet werkend werkzoekende ingeschreven zijn bij de VDAB. Sommige periodes worden gelijkgesteld, zoals de korte tewerkstellingen van maximaal 3 maanden, arbeidsongeschiktheid of periodes van hechtenis;
  • een refertekwartaalloon van minder dan 10.000 euro hebben.

De werkgever kan deze registratie controleren door de werknemer te vragen een e-mail te sturen naar tewerkstelling@vdab.be.
De werknemer moet zich persoonlijk aanmelden met vermelding van zijn rijksregisternummer.
Als de werknemer al in dienst is, kan de werkgever deze voorwaarde ook controleren door de applicatie ECARO te raadplegen op de portaalsite van de sociale zekerheid:  Ecaro - Sociale zekerheid (socialsecurity.be)

Wat is het bedrag van de vermindering?

Het bedrag van de vermindering is 1.000 euro (G1) voor het kwartaal van indiensttreding en de
3 daaropvolgende kwartalen. Om het volledige bedrag te ontvangen, moet de werknemer minstens 80% van de normale voltijdse prestatie werken.

Zijn er aandachtspunten?

We vestigen de aandacht van de werkgever op het volgende:

  • als de werknemer in een kwartaal minder dan 80% van een normale voltijdse prestatie werkt, wordt het bedrag van de vermindering aangepast aan de deeltijdse tewerkstelling;
  • als de vermindering groter is dan de werkgeversbijdrage, wordt de vermindering herleid tot het bedrag van de te betalen werkgeversbijdrage;
  • de kwartalen tijdens welke het refertekwartaalloon overschreden wordt, tellen mee in de telling van de 4 kwartalen;
  • een tijdelijke tewerkstelling buiten het Vlaamse Gewest heeft als gevolg dat de vermindering niet kan worden toegepast, maar telt eveneens mee voor de maximumduur van 4 kwartalen;
  • bij een hertewerkstelling bij dezelfde werkgever binnen de 4 kwartalen, worden de twee tewerkstellingsperiodes als één tewerkstelling beschouwd. Na de periode van 4 kwartalen moet opnieuw aan alle voorwaarden worden voldaan opdat de werknemer terug in aanmerking komt.

Bronnen:

  • Besluit van 3 maart 2023 tot doelgroepvermindering voor personen zonder recente, duurzame werkervaring, B.S., 22 maart 2023 (uitvoeringsbesluit nog niet gepubliceerd).