Detachering van werknemers naar België: verstrenging regels !

Van 

Vanaf 11 juli 2022 moeten buitenlandse werkgevers die werknemers naar België detacheren, rekening houden met duidelijkere regels wat betreft de inhoud van de arbeidsovereenkomst en strengere sancties in geval van gebrek aan aanstelling van een verbindingspersoon.


1. Informatieverstrekking aan de inspectie

Bij controle door de inspectiediensten, moeten werkgevers volgende documenten kunnen voorleggen:

 1. Een kopie van de arbeidsovereenkomst van de gedetacheerde werknemer of een gelijkwaardig document.
 2. Informatie rond detacheringsvoorwaarden (voorwaarden inzake repatriëring of voordelen in geld of in natura enz.)
 3. Een overzicht van de werkuren (begin, duur en einde van de dagelijkse arbeidstijd)
 4. Loonbrieven of andere betalingsbewijzen van het loon

Werkgevers moeten deze documenten tijdens de duur van de detachering en tot één jaar daarna kunnen bezorgen.

De nieuwe wet verduidelijkt de inhoud van de arbeidsovereenkomst die voortaan minstens de volgende punten moet bevatten:

 • de identiteit van de partijen bij de arbeidsrelatie;
 • de zetel van de werkgever;
 • de omschrijving van de te verrichten arbeid;
 • de aanvangsdatum en/of de duur of de einddatum van de arbeidsrelatie;
 • het aanvangsbedrag van het loon en de overige bestanddelen van het loon;
 • de betalingswijze en frequentie van de betalingen van het loon;
 • de duur van de normale dagelijkse of wekelijkse arbeidstijd van de werknemer

Sommige werkgevers kunnen gedurende één jaar vrijgesteld zijn van de verplichting om documenten aan de inspectie te bezorgen. Het moet daarbij gaan om:

 • werknemers en zelfstandigen die wetenschappelijke congressen bijwonen in België;
 • werknemers en zelfstandigen die vergaderingen in beperkte kring bijwonen;
 • overheidspersoneel;
 • personeel van internationale instellingen;
 • diplomaten;
 • sportlui;
 • artiesten met internationale faam;
 • wetenschappers.
 • Sommige vrijstellingen dienen wel aan bepaalde voorwaarden te voldoen.

De verplichting om alle voornoemde vermeldingen in de arbeidsovereenkomst op te nemen is niet van toepassing op de sector van het wegvervoer. Voor werkgevers behorend tot deze sector gelden andere regels.

2. Niet-aanstelling verbindingspersoon

Elke werkgever moet een verbindingspersoon aanduiden die het contact met de Belgische inspectiediensten voor rekening van de werkgever verzekert. De inspectiediensten beschikken op die manier over een aanspreekpunt op Belgisch grondgebied waarmee ze contact kunnen opnemen om elk document of advies gelinkt aan de detachering te bezorgen of in ontvangst te nemen. Daarin zijn onder meer sociale documenten begrepen.

Vanaf 11 juli 2022 stijgt de sanctie indien de werkgever nalaat om een verbindingspersoon aan te duiden. In plaats van een sanctie niveau 2, is voortaan een sanctie niveau 4 van toepassing.

Dit betekent:

 • administratieve geldboete van 2.400 tot 24.000 EUR; of
 • strafrechtelijke geldboete van 4.800 tot 48.000 EUR; en/of
 • gevangenisstraf van 6 maanden tot 3 jaar.

 

Bron: Wet 19 juni 2022 houdende diverse bepalingen inzake de detachering van bestuurders in de sector van het wegvervoer, BS 11 juli 2022.