Coronavirus: Het vaccinatieverlof is verlengd !

Van 

Het recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19 wordt opnieuw ingevoerd voor de periode van 1 oktober tot 31 december 2022.


Een wet van 15 november 2022 voert voor de periode van 1/10/2022 tot en met 31/12/2022 (met een mogelijkheid van verlenging tot 31/03/2023 bij een besluit vastgesteld na overleg in de ministerraad) opnieuw het recht op klein verlet in voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19.

Voor een overzicht van de regelgeving inzake het vaccinatieverlof, verwijzen wij u naar volgend artikel.

Bron: Wet van 15 november 2022 houdende herinvoering van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID (BS van 21 november 2022).