Betaald educatief verlof/Vlaams opleidingsverlof: automatische indexering loongrens vanaf schooljaar 2023-2024

Van 

Vanaf het schooljaar 2023-2024 wordt de loongrens voor de werknemers die betaald educatief verlof (BEV)/Vlaams opleidingsverlof (VOV) opnemen automatisch geïndexeerd.


Tot 31 augustus 2023 bedraagt het loonplafond voor BEV en VOV 3.364 euro. Vanaf het schooljaar 2023-2024 wordt dit loonplafond automatisch geïndexeerd en dit jaarlijks op 1 september.

Het bedrag van het loonplafond in het vorige schooljaar wordt dan evenveel keer met 2% verhoogd als de afgevlakte gezondheidsindex de spilindex overschreden heeft in de periode van 1 september tot en met 31 augustus van het vorige schooljaar.

Tijdens het vorige schooljaar waren er in oktober en november 2022 overschrijdingen van de spilindex. Het vorige loonplafond van 3.364 euro moet dus twee keer met 2% verhoogd worden. Dit geeft een resultaat van 3.500 euro op 1 september 2023.

Bron: Wet van 5 november 2023 houdende diverse arbeidsbepalingen, B.S. 23 november 2023.