Betaald educatief verlof in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : afstandsonderwijs 2022-2023

Van 

Rekening houdend met de ontwikkeling van het afstandsonderwijs als gevolg van de COVID-19-pandemie heeft het nieuwe versoepelingsmaatregelen inzake voor het schooljaar 2022-2023 genomen.


De op afstand verstrekte lesuren die iedere uitwisseling tussen het onderwijzend personeel en de student inhouden tussen 1 september 2022 en 30 juni 2023, worden gelijkgesteld met uren effectieve aanwezigheid om de aan de werknemer toegekende quota inzake betaald educatief verlof te bepalen.

De op afstand verstrekte lesuren tijdens de periode van 1 september 2022 en 30 juni 2023 waarvoor de directeurs van de onderwijsinstellingen niet in staat zijn om aan te tonen of zij al dan niet gevolgd werden door de werknemer, worden beschouwd als door de werknemer gevolgd.

Bron : Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 september 2022 tot tijdelijke versoepeling van sommige voorwaarden voor de toekenning van betaald educatief verlof (B.S., 28-09-2022).