Transparent and predictable Working Conditions (TPWC)

De Wet van 7 oktober 2022 tot gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers, en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad en tot regeling van een aantal andere aspecten op het vlak van de verloven (BS van 31 oktober 2022) voorziet een aantal maatregelen die een betere bescherming bieden aan de werknemer bij het nemen van bepaalde verloven.

De wet van 7 oktober 2022 houdende gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1152 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie geeft een antwoord op de vraag van Europa om aan werknemers meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden te geven.

U vindt hierna een overzicht van de maatregelen die deze wetten hebben genomen en die wij in afzonderlijke artikels toelichten. Klik op de titel van het artikel en u kan meer informatie lezen over de maatregel: