Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten vanaf 1 februari 2023

14/02/2023

Op 01.02.2023 tijgt de prijs van de treinkaart met 9,73%.

In dit paritair comité de tegemoetkoming van de werkgever in de vervoerkosten, wordt niet gewijzigd op 01.02.2023.