57 Innovatie

Paritair (sub-)Comité nr.:
333.00.00-00.00

Bijwerking: 30/01/2015
Geldig vanaf: 13/11/2014
Geldig tot: 31/12/2015

In het Paritair Comité voor de toeristische attracties werd op 18 december 2014 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de innovatie. Ze werd neergelegd op de Griffie van de Dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 23 januari 2015 onder het nummer 124992/CO/333.

Wij geven u hierna de tekst van deze CAO.

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de toeristische attracties ressorteren.

Artikel 2

De ondertekenende partijen onderschrijven dat er structurele uitdagingen zijn in de sector en dat zij zullen overgaan tot het zoeken van creatieve oplossingen voor deze structurele uitdagingen.

Artikel 3

De ondertekenende partijen zullen tijdens de duur van deze collectieve arbeidsovereenkomst :

Artikel 4

De opvolging binnen het Paritair Comité voor de toeristische attracties van de uitvoering van deze CAO heeft tot doel uitvoering te kunnen geven aan artikel 22, §1 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance (B.S. van 22 mei 2014) op de daarin vermelde datum.

Artikel 5

Deze CAO treedt in werking op 13 november 2014 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2015.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
18/12/2014
Registratienr
124992
Geldig van
-
Geldig tot
31/12/2015
Neerleggingsdatum
18/12/2014
Registratiedatum
23/01/2015
Onderwerp
innovatie
BS Bericht van neerlegging
02/02/2015
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
-
Gepubliceerd in het B.St. van
-
Keywords
-

Historiek
13/11/2014 31/12/2015 57 Innovatie