333

Registratienr. Onderwerp Datum CAO Geldig van Geldig tot
186592 Jongerenloon 13/02/2024
186593 Syndicale premie 13/02/2024 01/01/2024
186591 Communicatie van de werkroosters 13/02/2024 01/01/2024 31/12/2024
186596 Gemeenschapsdienst in Vlaanderen 13/02/2024
186595 Vervoerskosten voor het woon - werkverkeer 13/02/2024
186594 Vermindering van de arbeidsprestaties 13/02/2024 01/01/2024 31/12/2024
185592 toekenning van een koop-krachtpremie 20/12/2023 20/12/2023 31/12/2024
182982 Vorming 14/09/2023 01/01/2023 31/12/2025
181392 Landingsbaan 06/07/2023 01/07/2023 30/06/2025
176496 Vorming 28/10/2022 31/12/2022
175940 Vorming 05/09/2022 01/01/2022
175941 Syndicale premie 05/09/2022 01/01/2022 31/12/2023
171573 Arbeidsorganisatie 09/12/2021 01/01/2022
171574 Koopkracht 09/12/2021 01/11/2021
171572 Vorming 09/12/2021 01/01/2022 01/01/2022
169177 Coronapremie 09/12/2021 01/08/2021 31/12/2022
171577 Jongerenloon 09/12/2021 01/01/2022
172228 Tijdskrediet 09/12/2021 01/01/2021
171575 Syndicale premie 09/12/2021 01/01/2022 01/01/2022
171576 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen 09/12/2021 01/07/2021 30/06/2023
163284 Instelling van een Fonds voor Bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten 13/01/2021 01/11/2019
165630 Syndicale premie 13/01/2021 01/01/2020 31/12/2021
163430 Opheffing van de cao van 15 juni 2009 betreffende het vormingsfonds 13/01/2021 01/11/2019
157671 wijziging van de CAO van 30/06/2011 betreffende de sectorale functieclassificatie en minimumlonen 12/02/2020 01/02/2020
157670 stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (2020-2021) 12/02/2020 01/01/2020 30/06/2021
155334 syndicale premie 17/10/2019 01/01/2020 01/01/2020
155333 bijdrage (risicogroepen) aan het fonds van bestaanszekerheid 17/10/2019 01/01/2020
155332 tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen 17/10/2019 01/01/2020 31/12/2021
155336 statuut van de syndicale afvaardiging 17/10/2019 01/01/2019
155335 stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor 2020-2021 op 59 jaar na 40 jaar beroepsverleden (lange loopbaan) 17/10/2019 01/01/2020 01/01/2020
156823 tijdskrediet 17/10/2019 01/01/2019 31/12/2021
155330 arbeidsorganisatie 17/10/2019 01/01/2020 31/12/2021
156822 Sectoraal akkoord 2019-2020 - koopkracht. 17/10/2019 01/01/2019
155331 vorming 17/10/2019 01/01/2019 31/12/2021
155337 instelling van het Sociaal Fonds voor de toeristische attracties en vaststelling van zijn statuten 17/10/2019 01/11/2019 01/11/2019
148355 tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen 01/10/2018 01/01/2017 31/12/2018
145207 opzegging door de ABVV van de cao van 21/01/2016 (nr. 132779/CO/333) betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging 06/12/2017
142825 Vlaamse aanmoedigingspremies 19/09/2017 01/01/2018 31/12/2019
142321 diverse bepalingen van het sectorakkoord 2017-2018 19/09/2017 01/01/2017 31/12/2018
142826 sectoraal akkoord 2017-2018 - koopkracht 19/09/2017 01/09/2017
142409 statuut van de syndicale afvaardiging 19/09/2017 01/09/2017
136870 bijdragen aan het Fonds voor vorming 08/12/2016 01/01/2017 31/12/2017
134360 wijziging van artikelen 2 en 3 van het sectoraal akkoord 2015-2016 - diverse bepalingen 21/06/2016 01/04/2016 31/12/2016
132778 sectoraal akkoord 2015-2016 - diverse bepalingen 21/01/2016 01/07/2015 31/12/2017
132779 statuut van de syndicale afvaardiging 21/01/2016 01/07/2016 05/06/2018
132777 koopkracht 21/01/2016 01/01/2016 01/09/2017
130311 modernisering van de arbeidsorganisatie 22/10/2015 01/07/2015 31/12/2015
130310 bijdragen aan het Fonds voor vorming 22/10/2015 01/01/2016 31/03/2016
128615 werkloosheid met bedrijfstoeslag 60 jaar 26/06/2015 01/01/2015 31/12/2017
127841 Vlaamse aanmoedigingspremies in de privé-sector 11/06/2015 01/01/2015 31/12/2017
127822 bijdrage aan het Fonds voor de Vorming ten voordele van de risicogroepen 11/06/2015 01/07/2015 31/12/2015
124992 innovatie 18/12/2014 31/12/2015
122590 werkgeversbijdrage aan het Fonds voor Vorming 12/06/2014 01/01/2014 30/06/2015
119817 protocolakkoord 2013-2014 11/12/2013 01/01/2013
118386 wijziging van de statuten van het Fonds voor vorming 12/11/2013 01/01/2014 31/03/2014
118235 tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen 25/10/2013 01/01/2013 31/03/2014
115894 bijkomende vormingsinspanningen 18/06/2013 01/01/2013 31/12/2013
112311 Fonds voor vorming 14/06/2012 01/01/2012
104965 bijkomende vormingsinspanningen 30/06/2011 01/01/2011 31/12/2012
104966 functieclassificatie en minimumlonen 30/06/2011 30/06/2011
104964 sectoraal akkoord 2011-2012 30/06/2011 01/01/2011 31/12/2012
100234 Fonds voor vorming 09/06/2010 01/10/2009 31/03/2012
94393 koppeling van de bezoldigingen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen 15/06/2009 01/01/2010
94391 arbeidsduur en arbeidsregelingen 15/06/2009 01/01/2009
94392 gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen 15/06/2009 01/01/2009 31/01/2020
94394 oprichting van een fonds voor vorming en vaststelling van zijn statuten 15/06/2009 01/01/2009 01/11/2019
94390 sectoraal akkoord 2009-2010 15/06/2009 01/01/2009 31/12/2012
82009 uitvoering van artikel 27 van de wet van 5 december 1968 07/02/2007 01/01/2007