333 Eindejaarspremie: bedrag 2022

30/11/2022

Bedrag 2022:

  • Voltijds: 372,81 EUR;
  • Onvolledige periode: pro rata per volledig gepresteerde kalendermaand (indiensttreding voor de 16de en uitdiensttreding na de 15de van de maand = volledig maand);
  • Deeltijds: pro rata.

Toekenningsmodaliteiten:

  • Toepassingsgebied: de werknemers die recht hadden op een eindejaarspremie van 170 EUR in 2016;
  • Anciënniteitsvoorwaarde: tenminste 6 maanden op het ogenblik van de betaling van de premie (de werknemer die in de loop van het kalenderjaar zelf ontslag neemt, moet een anciënniteit hebben van minstens 5 jaar);
  • In dienst zijn op het ogenblik van de betaling van de premie;
  • Referteperiode: het kalenderjaar;
  • Gelijkgestelde dagen: dagen jaarlijkse vakantie, wettelijke feestdagen, kort verzuim, vaderschapsverlof, moederschapsverlof, beroepsziekte, arbeidsongeval, 60 dagen ziekte of ongeval, betaalde arbeidsduurvermindering;
  • Uitsluiting: dringende redenen.

Betalingsdatum: elk jaar in december.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 05 van de sectorale documentatie.