333 Betaling van de jaarlijkse premie in december 2023

30/11/2023

Bedrag 2023:

  • Voltijds:

    • arbeiders: 341,03 EUR;
    • bedienden: 389,76 EUR;
  • Onvolledige periode en deeltijds: pro rata regeling.

Toekenningsmodaliteiten:

  • Referteperiode: het kalenderjaar;
  • Uitsluiting: de werknemers waarop de bepalingen betreffende de eindejaarspremie van toepassing zijn.

Betalingsdatum: in de loop van de maand december.

Mogelijkheid tot omzetting: ja. Deze jaarlijkse bruto-premie is niet van toepassing in zoverre dat gelijkwaardige effectieve verhogingen van het loon en/of andere (nieuwe of verhoogde) voordelen in 2015-2016 en/of 2017-2018 op ondernemingsvlak worden toegekend door een beslissing van de werkgever of, voor de ondernemingen met een vertegenwoordiging van de werknemers, mits een akkoord met deze. Het recurrent karakter van de jaarlijkse premie of van de gelijkwaardige effectieve loonsverhoging of voordeel moet worden gewaarborgd.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 0601 van de sectorale documentatie.