2803 Tijdskrediet eindeloopbaan (uitkeringen)

Paritair (sub-)Comité nr.:
333.00.00-00.00

Bijwerking: 07/03/2018
Geldig vanaf: 01/07/2015
Geldig tot: 31/12/2016

Sinds 1 januari 2015 werd het recht op onderbrekingsuitkeringen gewijzigd. De algemene leeftijd voor tijdskrediet eindeloopbaan met uitkering werd op 60 jaar gebracht.

Als uitzondering op de algemene regel wordt de leeftijd om toegang te krijgen tot de onderbrekingsuitkeringen bepaald op 55 jaar voor de werknemers die zich in een van de volgende situaties bevinden:

  • tewerkgesteld zijn in een onderneming erkend in herstructurering of in moeilijkheden (op de aanvangsdatum van het tijdskrediet);
  • 35 jaar beroepsloopbaan als loontrekkende kunnen bewijzen (op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving);
  • tewerkgesteld zijn 5/7 jaar gedurende de 10/15 voorgaande jaren in een zwaar beroep of 20 jaar in een nachtarbeid (op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving).

Cet âge d’accès dérogatoire sera progressivement relevé (56 ans en 2016, 57 ans en 2017, 58 ans en 2018 et 60 ans en 2019).

De afwijkende toegangsleeftijd kan op 1 januari 2016 op 55 jaar behouden blijven indien:

  • een collectieve arbeidsovereenkomst  in die zin wordt gesloten binnen de Nationale Arbeidsraad (= cao nr 118);
  • de datum van aanvang of van verlenging van de vermindering van prestaties zich situeert tijdens 2015 of 2016;
  • de sector een cao heeft afgesloten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit, die uitdrukkelijk stelt dat deze cao afgesloten is in toepassing van de cao nr 118;
  • of wanneer de onderneming die erkend is als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering in haar collectief akkoord uitdrukkelijk verwijst naar de cao nr. 118.

In deze sector werd dergelijke collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten.

Voor de reglementering inzake tijdskrediet verwijzen wij u naar onze brochure.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
21/01/2016
Registratienr
132778
Geldig van
01/07/2015
Geldig tot
31/12/2017
Neerleggingsdatum
25/02/2016
Registratiedatum
25/04/2016
Onderwerp
sectoraal akkoord 2015-2016 - diverse bepalingen
BS Bericht van neerlegging
17/05/2016
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
10/01/2017
Gepubliceerd in het B.St. van
01/03/2017
Keywords
LONEN, BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT, OVERUREN, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID, SOCIALE VREDE

Historiek
01/07/2023 30/06/2025 2803 Tijdskrediet eindeloopbaan (uitkeringen)
01/01/2021 30/06/2023 2803 Tijdskrediet eindeloopbaan (uitkeringen)
01/01/2019 31/12/2020 2803 Tijdskrediet eindeloopbaan (uitkeringen)
01/01/2017 31/12/2018 2803 Tijdskrediet eindeloopbaan (uitkeringen)
01/07/2015 31/12/2016 2803 Tijdskrediet eindeloopbaan (uitkeringen)